To model terapii, który łączy sposób rozumienia psychiki człowieka 
i najskuteczniejsze narzędzia trzech nurtów: 
Terapii Schematów, Analizy Transakcyjnej, Terapii Transpersonalnej. 

 


Jest to model terapii krótkoterminowej (do 5 sesji), skierowanej na:
odkrycie źródła problemu i znalezienie skutecznych rozwiązań, które
klient może zacząć realizować od razu po sesji. Jest to terapia niedyrektywna, oparta na dużym zaangażowaniu pacjenta i terapeuty. Adresowana jest do osób powyżej 18 roku życia. 

Klienci potwierdzają jej skuteczność w terapii:

 •  zaburzeń lękowych, traum i PTSD,

 •  uzależnień,

 •  par, małżeńskiej,

 •  depresji,

 •  zaburzeń odżywiania, otyłości,

oraz 

 • przygotowaniu  do stresujących sytuacji (egzaminy, prezentacje),

 • pracy z motywacją i zmianą nawyków,

 • pracy z niską samooceną

 • pomocy w zrozumieniu siebie, swoich zachowań, 

 • znalezieniu przyczyny stale powtarzających się problemów,
  życiu pacjentów (w związkach i życiu zawodowym).

Siłą tej terapii są bardzo skuteczne narzędzia zmiany osobistej, trafiający do wyobraźni pacjenta model rozumienia umysłu
i ludzkich zachowań oraz wspierająca postawa terapeuty.


Do zadań terapeuty należą m.in.: 

 • wiara w pacjetna i udzielenie mu wsparcia emocjonalnego, 

 • pomoc w znalezieniu nowej perspektywy patrzenia na problem,

 • pomoc w fachowym nazywaniu tego co dzieje się z pacjentem,

 • pomoc w znalezieniu przyczyny problemu pacjenta,

 • pomoc w znalezieniu skutecznych rozwiązań, 

 • przeprowadzenie procesów terapeutycznych np:
  "nawiązania kontaktu z częściami (osobowościami)"
  czy "praca z Wewnętrznym Dzieckiem". 

Zasady podejścia TWD:

 1. Człowiek posiada dwa kluczowe narzędzia: umysł i ciało, 
  z których musi nauczyć się właściwie korzystać.
  Natomiast nie jest ani swoim ciałem, ani swoim umysłem. 

 2. Ciało warunkuje budowę OUN, temperamentu i pamięci. 

 3. Umysł, poza naszą świadomością, tworzy osobowości,
  z których każda ma swoje: cele, potrzeby, wartości, przekonania oraz zachowania. 
  Każda osobowość posiada swój własny cień.

 4. Każda osobowość ma 3 "stany Ja": Wewnętrzny Rodzic, Wewnętrzny Dorosły i Wewnętrzne Dziecko. W zależności
  od sytuacji relacyjnej reagujemy z konkrentego "stanu Ja".

 5. W centrum każdego człowieka istnieje Jaźń -
  która pozwala nam czuć, że "Ja to właśnie Ja". 

 6. Jeśli coś w naszym życiu nie działa, nie oznacza to, że to my jesteśmy problemem. Przyczyną stojącą za tym problemem jest najczęściej niewłaściwie stworzona osobowość.

Telefon:
+ 48 721-152-180

 • Instagram
 • Facebook

© 2023 by Mikołaj Centkowski